ORDTAK

Her finner du noen italienske ordtak. Siden oppdateres med jevne (eller ujevne) mellomrom.

A
A tutto c'è rimedio fuorché alla morte = Det fins en løsning på alt, utenom døden.
 

C
Chi nasce tondo non muore quadrato = Den som fødes rund dør ikke som firkant (folk forandrer seg ikke)
 

Chi non semina non raccoglie = Den som ikke sår kan heller ikke høste. 

Chi semina vento raccoglie tempesta = Den som sår vind høster storm
 

G
Gli ospiti sono come il pesce; dopo tre giorni puzzano = Fisk og gjester stinker etter tre dager
 

I
Il diavolo fa le pentole, ma non il coperchio = Djevelen lager grytene, men ingen lokk. (Underforstått at løgner kan man ikke dekke til. Sannheten kommer alltid fram)
 

M
Meglio dolore della borse che dolore del cuore = Det er bedre med vondt i lommeboken enn vondt i hjertet
Meglio solo che mal accompagnato = Heller ensom enn i dårlig selskap
 

N
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire = Det finnes ikke verre døv person enn en som ikke vil høre. 
V
Va in piazza e ppija consijo, aritorna a ccasa e ffa ccome te pare = Gå på torget og få råd; deretter går du hjem og gjør som du vil....