onsdag 22. desember 2010

When in Rome do as the Romans do

For the English version of this post click here

En av forskjellene på en italiener og en nordmann er at mens en nordmann som holder en samtale gående ofte har et kroppspråk like uttrykksfullt som en stein, så snakker italieneren med "hele seg". Ordene blir ofte understreket ved hjelp av en energisk gestikulering med armene og for en nordmann er det ikke alltid like greit å forstå hva han mener. For å komme på "innsiden" av språket kan det være en god hjelp å lære seg hva all denne gestikuleringen betyr. Jeg har funnet fram noen av de mest vanlige som du kan se her under....

CHE VUOI? (HVA VIL DU/MENER DU/SIER DU?)
 Alle fingertuppene på den ene hånden samles slik som du ser på bildet. Hånden kan enten holdes rolig eller den ristes mer eller mindre kraftig opp og ned alt etter hvor utålmodig personen er. Dette brukes gjerne hvis man er litt oppgitt over samtalepartners utsagn. (Hva i alle dager mener du med det??!?)
CONTRASTO (MOTSETNINGER)
Hendene holdes symmetrisk med pekefingrene som peker mot hverandre. Dette brukes for å indikere at det er uenighet mellom to parter.
PIENO DI GENTE (FULLT AV FOLK/"SILD I TØNNE")
Måten fingrene holdes tett sammen på viser hvor fullt av folk det var. "Vi stod som sild i tønne".....
SE L'INTENDONO ("HEMMELIGHETER")
Pekefingrene på begge hendene føres tett sammen og holdes parallellt et øyeblikk for å indikere at to personer har kommet til en (hemmelig) forståelse eller at de møtes i det skjulte.
FAME (SULT)
Hånden holdes flatt, håndflaten nedover med tommelen inn mot magen og hele hånden beveges fram og tilbake i en "sagende" bevegelse. Dette viser at man er sulten.
RUBARE (TYVERI)
Hånden holdes først med alle fingrene utstrakt. Så lukkes den ved at man bøyer fingrene, en etter en, inn mot håndflaten (man begynner med lillefingeren). Bevegelsen minner om en hånd som spiller harpe. Slik indikerer man at man nasker....
CHE PESO ("GUD, SÅ KJEDELIG.....")
Hånden holdes som på bildet og bankes lett og rytmisk mot brystet for å indikere noe som er litt vanskelig å fordøye. Håndbevegelsen uttrykker at man er trøtt av noe eller noen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar