torsdag 24. mars 2011

Lampedusa oversvømmes av flyktninger fra Tunisia

"Fra idag av er Lampedusa offisielt en øy i Tunisia." Dette utsagnet kommer fra Sicilias ordfører etter at antallet tunisiske flyktninger nå er høyere enn antallet fastboende italienere. Han bruker sterke ord for å gjøre den italienske staten oppmerksom på øyens stadig økende problem. Dessverre er sørligere deler av Italia litt i "bakevja" og det er generelt vanskelig å få oppmerksomheten til de høye herrer i Roma. Så mens Berlusconi lurer på hvordan han skal klare å øke formuen sin ytterligere i tillegg til å klekke ut nye måter å unngå personlige rettssaker på så øker altså problemene i sør.

Det kommer daglig nye båtlaster med tunisiske flyktninger til Lampedusa. I det siste har det kommet mer enn 500 flyktninger hver dag og noen dager har tallet faktisk vært helt oppe i 1500. Mottaket som er på øyen var opprinnelig bygget for å kunne huse 850 personer, men i øyeblikket er kapasiteten mer enn sprengt og nå er det altså flere flyktninger enn det er fastboende på øyen. Mens det er knappe 5 000 fastboende så har tallet på flykninger nådd 6000. Og deler av øyen, og da spesielt havnen, ser mer eller mindre ut som en flyktningeleir.

Den italienske øyen Lampedusa tilhører geografisk sett Afrika. Den ligger ca 200 km fra Sicilia og bare litt mer enn 100 km fra Tunisia. Dermed så skyller altså flyktningene innover øyen omtrent som en tsunami. De kommer i store båter og små båter; i gamle "holker" og "rekende på ei fjøl". Det store antallet gjør imidlertid at både befolkning og ordfører på øyen har presset på for å få forflyttet en del av de nyankomne og nå ser det ut til at sørligere regioner i Italia skal ta i mot en del av flyktningene.

Strømmen av flyktninger til Lampedusa ser imidlertid ikke ut til å avta med det første og ifølge en italiensk avis er det faktisk ventet at bortimot 50 000 nordafrikanere vil sette kursen mot Italia og friheten.

Lampedusa har blitt internasjonalt kjent som "transitt-øy" for ulovlige immigranter fra Afrika, Midtøsten og Asia. For noen år siden ble det kjent at illegale innvandrere fra Afrika fremdeles betaler smuglere for å få en billett til Lampedusa og forhåpentligvis friheten. Fra Lampedusa blir flyktningene transportert til andre mottak på fastlandet hvor det skal avgjøres om de får oppholdstillatelse eller om de skal deporteres. Men det som ofte skjer er at de blir løslatt og ordrene om eventuell deportasjon blir ikke fulgt opp. Dermed drukner også resten av Italia i illegale innvandrere.

Forholdene ved mottakssenteret på Lampedusa har tidligere blitt kritisert av FN's Høykommisær for Flyktninger. Dette fordi senteret ofte er overfyllt og tusenvis av mennesker sover ute under plastdekke. I februar 2009 gjorde et stort antall tunisiere opprør og deler av mottakssenteret ble ødelagt i brann. Periodisk overbefolkning på disse sentrene er resultatet av en godt planlagt strategi fra menneskesmuglernes side. De planlegger nemlig sine "aktiviteter" slik at båtene ankommer Lampedusa med veldig kort intervall. Alt for å vanskeliggjøre arbeidet for de som arbeider ved senteret og dermed redusere risikoen for at immigrantene blir identifisert. Og slik sikrer de også sine egne "arbeidsplasser". Køen av mennesker som ønsker et bedre liv i Europa tar nemlig ikke slutt med det første!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar